Nechceme trolejbusy do polí

 

Vážení občané, milí sousedé,

Středočeský kraj a Hlavní město Praha se snaží již několikátým rokem prosadit plán na výstavbu trolejbusové infrastrukuty. My s tímto nesmyslným nápadem již druhým rokem bojujeme. Kraj na naše opakové připomínky a stížnosti ale doposud téměř nereagoval.

Kromě informování na webových stánkách našich obcí jsme zřídili tuto informační stránku, kde najdete pohromadě všechny informace týkající se „zavedení trolejbusů do polí a vesnic“.

10 000

NEGATIVNĚ OVLIVNĚNÝCH OBYVATEL

242

PODPISŮ

1,981

MILIARD KORUN = CENA STAVBY

Vážení občané a podporovatelé akce „Stop trolejbus“

s radostí oznamujeme, že  dnes tj. 25.10.2021 zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání zastavilo projekt Elektrifikace trasy 377.

Ještě jednou děkujeme všem kolegům starostům a místostarostům z obcí „na trase“, za to, že jsme dokázali postupovat jednotně a společnými silami se nám podařilo zabránit výstavbě trolejí na území našich obcí. Moc děkujeme i všem občanům, kteří s námi proti tomuto nesmyslu bojovali a podporovali nás.

Poděkování patří také zastupitelům Středočeského kraje, kteří dnes zrušení záměru jednomyslně odhlasovali.

Jsme si vědomi toho, že zavedení i jiného způsobu ekologické dopravy bude mít dopad na naše obce, a to především finanční. Každá forma ekologické dopravy je ale přijatelnější a levnější, než výstavba sloupů, trolejí a zadrátovaní našich obcí. A určitě budeme se Středočeským krajem na ekologizaci dopravy, jakožto obce, spolupracovat.

Milí spoluobčané, sousedé…

… většina z vás již zaznamenala informace o záměru Středočeského kraje přivést trolejbusy do našich obcí a zatrolejovat tím naše obce i okolní krajinu. Už dva roky naše obce, kterých se tento nesmyslný nápad jakkoliv týká proti němu bojují všemi dostupnými prostředky. Poslední kapkou pro vedení všech obcí bylo zveřejnění oznámení EIA „Elektrifikace úseku Praha – Kostelec nad Labem (současná linka autobusu č. 377) a instalace dopravní infrastruktury pro zamýšlenou trolejbusovou linku 377 (Praha Letňany – Kostelec n. L.) na území obcí Veleň, Sluhy, Mratín, Brázdim a město Kostelec nad Labem.“ Všechny naše obce se proto spojily a budeme postupovat ještě razantnějšími kroky PROTI. Je nás dohromady téměř 10 000. Deset tisíc lidí, kterým by tento nesmyslný a nehospodárný nápad znepříjemnil životy, zkomplikoval podnikání, hospodaření na polích a trvale zohyzdil domovy i středočeskou krajinu. Nenecháme si zničit to, co naši předkové budovali. A nejde jen o to. Tento projekt by sebou nesl nebývale vysoké náklady obcí na tuto dopravní obslužnost. Chceme stavět školky, opravovat komunikace, kultivovat parky a památky, podporovat aktivity místních komunit a kulturní život… na to obce potřebují peníze – ne finanční prostředky utrácet za nesmyslné nápady, o kterých jsme přesvědčeni, že nebudou mít pro naše obce žádný přínos.

I nadále vás budeme o našich aktivitách informovat. Jsme pro ekologickou dopravu. Jsme ale pro takovou alternativu, která by pro nás všechny byla přínosem, a ne strašákem v polích pro nás i další generace. CHCEME DOSÁHNOUT DISKUZE A SCHŮDNÉHO EKOLOGICKÉHO I EKONOMICKÉHO ŘEŠENÍ PRO OBCE I KRAJ. 

Nesouhlasné stanovisko vyjádřily obce:

VELEŇ

KOSTELEC n. l.

SLUHY

MRATÍN

BRÁZDIM

POLERADY

Před a po

Upozornění: Vizualizace jsou pouze ilustrativní.

Sdělení

Ohlasy v médiích

Trolejbusy do polí! Nad některými nápady v české městské a příměstské dopravě zůstává rozum stát

Trolejbusy jsou sice ekologické, lidé se ale bojí ocelového stromořadí a podepisují petici

Sousedé Prahy se bouří proti trolejbusové lince. Starostové nechtějí mít „zadrátované“ obce

Obce u Prahy odmítají plánovaný trolejbus, nechtějí zadrátovat ulice

Obce u Prahy nesouhlasí s plánovaným zavedením trolejbusové linky do Polabí. Kvůli trolejím

V obcích okolo Prahy budou možná brzy jezdit trolejbusy, lidé píší petice

Obce u Prahy nesouhlasí s trolejbusovou linkou, zadrátované návsi nechtějí

Kontakty

Mgr. Radka Matějková

místostarostka obce Veleň
(kontakt pro média)
matejkova@velen.cz
tel.: 283 932 290

Ing. Jiří Kazda

starosta obce Veleň 
starosta@velen.cz

Ing. Jiří Falek

starosta obce Mratín
starosta@mratin.cz 

Petr Moudrý

starost obce Sluhy
starosta@sluhy.cz

Milan Kašpárek

starosta obce Brázdim
starosta@obecbrazdim.cz

Jiří Urban

starosta obce Polerady
starosta@obecpolerady.cz

Jiří Chalupa

starosta obce Kostelec n. Labem
josef.chalupa@kostelecnlab.cz

Podepište petici

Milí spoluobčané, sousedé,

zde můžete připojit svůj podpis k petici občanů. Petiční archy jsou také na žádost petičního výboru k dispozici na úřadech všech našich obcí. Děkujeme za vaši podporu a vaše aktivity.

STÁHNOUT PETIČNÍ ARCH

Petice občanů

242 podpisy